TJÄNSTEBASERADE LÖSNINGAR       
Transport Redovisningsbyrå Molnbaserade tjänster
 Nyckel i handen
Navbit arbetar med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV som plattform för att tillhandahålla värdeskapande lösningar för sina kunder. Detta uppnås primärt genom långsiktigt och nära partnerskap med kunderna.
En lättrörlig och flexibel organisation har byggts upp kring de kompetenta, drivna och resultatorienterade medarbetarna. De anställda har lång erfarenhet när det gäller införande och vidareutveckling av affärssystem samt utveckling av olika systemintegrationslösningar.Molnbaserade tjänster

Cloud Computing, Software as a Service (SaaS) eller hosting, kalla det vad Ni vill. Navbits erbjudanden sker primärt via privatmoln- och hostingbaserade tjänster och teknologier. Dessa koncept medför mycket små investeringsbehov jämfört med traditionell implementering. Dessutom ger det tydliga förutsägbara kostnader över tid samt hög säkerhet. Detta ger mindre organisationer och företag tillgång till högkvalitativa systemlösningar på enterprise nivå. De geografiska begräsningar som traditionellt uppkommer vid långa avstånd elimineras genom att kund och leverantör jobbar i en gemensam miljö.


Nyckel i handen

Genom välstrukturerade och paketerade lösningar kan införandeprojekt med extremt kort ledtid erbjudas. För att stödja kundens affärsverksamhet använder och vidareutvecklar Navbit en mängd funktionella paketeringar och tjänster. Bland dessa kan nämnas avtalsfakturering, avancerad bankingfunktionalitet, stöd för avancerad dokumenthantering samt periodiseringsreskontra.
© NAVBIT AB